Защо трябва да изпращам допълнителни документи и защитени ли са те?