Фактурата през приложението официален документ ли е?

Абониране