Какви са таксите за транзакции SOFORT с новите абонаменти?

Абониране