Monese се регулира от Агенцията за финансов контрол на Велкиобритания. Кой ще регулира сметките Monese EUR след прехвърлянето им към компанията в ЕС?

Абониране